Bismillahirrahmanirrahim
   
 
  Namaz'ın Sırları

Teravih namazı Ramazan ayının sünnetidir. Orucun değil... Teravih namazı oruca bağlı değildir. TERHİVA huzurla oturuş... TERVİH beklemek... TERAVİH oradan gelir teravih 20 rekattır. Teravih sünnettir. Cemaatle kılındığı gibi yalnızda kılınır. Resulü Ekrem hiç çorap giymemişlerdir. Bu sıhhi bakımdandır. Yalnız manevi tarafında Resulü Ekrem'e ait bir hürmet gizlidir. Teravih namazını çıplak ayakla kılmakta büyük bir sır gizlenmiştir.

Resulün sünnet olarak buyurduğu teravihe hürmettir, tazimdir. Teravihte "Salli âlâ Muhammed" söylendiği zaman burada selâvat getirmek farzdır. Teravih sünnettir. Cemaatle kılınır ve bundan dolayı Resule hürmeten nuruna selât getirilir. Devamlı olarak "Salli âlâ Muhammed" demek de doğru değildir. Allahı ve melekleri tesbihlerinden ala koymak vardır burada Dikkat et... Zira, Nuri Muhammediye selât edin demektir. Namazda olan bir insana seni acele telefondan istiyorlar diyerek namazı bozmasına benzer bu iş.

Teravih 20 rekattır.

Şimdi: Günlük namazlarda 20 rekattır.

                                                           SÜNNET                      FARZ

MÜEKKEDE                                             2                              2               Sabah Namazı

MÜEKKEDE                                             6                              4                Öğle Namazı

GAYRİ MÜEKKEDE                                 4                               4                İkindi Namazı

MÜEKKEDE                                            2                               3                Akşam Namazı

 

2 MÜEKKEDE                                         6                                4                Yatsı Namazı

4 GAYRİ MÜEKKEDE

VİTİR                                                                                          3

                                                               20          +                   20       =     40

3’de vitir vardır.

SÜNNET de ilâhi emrin hikmeti gizlidir. Sünnet vahyin devamıdır.Resule itaatin derecesi ölçülüyor...

Namazların farz bakımından bir kısmı 4 rekat bir kısmı 2 rekat, birkısmı 3 rekattır. Bunlar 3 cinstir.

4 Rekatlı Namazlarda :İlk iki rekatı kesrete işarettir. Zammı sure okunur. Son iki rekatıvahdetten kesrete işarettir. Müsalli namaz kılan, burada her türlü dünyaişlerinden soyunduğu için hafi gizli okunur.

Rabbinde yok olmuştur. Fatiha burada kâfi gelir. Zammı sureye lüzum yoktur.Öğle, ikindi namazları gündüz namazıdır. Diğer 3 vakit selâtı leyldir.Gündüz geceyi, gece de gündüzü aradığı için... Mertebeyi batın zahir olmak için mertebeyi zahiri arar. Mertebeyi zahir aslı olan mertebeyibatını ister. (TOHUMDAN ZAHİR OLAN AĞAÇ ORTAYA ÇIKTI MI TOHUM KAYBOLUR BATIN OLUR. AĞAÇ GAYEYE VASIL OLUNCA MEYVE VERİNCE TEKRAR BATINI ARADIĞINDAN TOHUM YARAR ONDA GİZLENİR) (İNSAN BATINDAN ZAHİR OLMAK İÇİN DÜNYAYA GELMİŞTİR. BATINI ARADIĞINDANDÜNYAYI TERKEDEREK GÖÇER BATIN OLUR.)

Zahir namazları : Öğle, ikindi namazları bunu talep ettiğinden kıraatleri gizli ve batın olur. Diğer 3 vakit akşam, yatsı, sabah namazları ise gece namazları olduğundan zuhuru ararlar. Ve ona işareten kıraatleri cehri ve zahir olur. Akşam namazı : Mevsimin sonu ahirete doğru gidiş... Mahlukat ve insanın akibetini, dünyanın kıyamet ihtidasında harabiyetini ihtar eder. Yatsı namazı : Gündüz âleminin bütün asarının siyah kefenle örtülmüş kahhar sıfatının tasarrufunu ilân eder. Bir hadiste (HER NAMAZI KILINIZ HELE İKİNDİ NAMAZINI SIKI MUHAFAZA EDİNİZ) buyrulmasında büyük incelikler vardır...

Öğle namazı : Sırf zahiri, yatsı sırf batini olup edaya dahi vakit geniş olduğundan farzdan sonra 2 şer rekat sünnet kılınır.Sünnet namazları Allaha KURBİYYET içindir.Bazı UREFA akşam namazından evvel sünnet namaz kılarlar. Farzın kazası vardır. Sünnetin kazası yoktur. Amma Fetevayı Hindiyede şöyle bir işaret vardır: Farzın kazası, vacibin kazası, sünnetin kazası vardır. Denilmiştir...

Sünnet namazları talibi vahit olduğundan hem zammı süre ve hem de hafi okunur. Vakti mahsus ile edası yoktur. Farz namazlara tabidir. Namazda konuşmak, ağızda bir şey çiğnemek.Namazın aslını bozar. Yani miraciyetini tadili erkân yerinde yapılmış ise tadili erkân bozulmaz. Zira, tadili erkan cesede ait bir farzdır. Resulü Ekrem Mekkeden Kudüse kadar (ABD) olarak ruh ve cesetle birlikte teşrif etmişlerdir. Öte tarafı hakkında konuşma yapılmaz. Bir yay boyu kadar yanaştılar. İnsan fanidir. Tanrı olamaz. Bundandolayı teşrifleri bir yay boyu kadar yanaşmıştır.

Sidretül müntehaya geldikleri zaman, Cebrail buradan öteye ben geçemem Ya Resulullah demişlerdir. Artık aşikâr olarak huzuru ilâhiyeye, senli ve benli kalmaları için geçmek Cebrail'in edebinin dışındadır. Ondan dolayı ben geçemem yanarım demişlerdir. Ruhan diğer peygamberler miraç yapmışlardır. Ceseden miraç yalnız "RESULÜ EKREM”e müyesser olmuştur. Rabbil âlemin habibine öyle murat ve ihsan buyurmuştur. Namazda olan bir mümin ruhan miraçta demektir. Namazda konuşursa birşey çiğner, yerse. Konuşmak, yemek cesede vaki olduğundan miraca cesedi de iştirak ettirmiş olur. Resulü Ekremi taklit olur. Cebrail ile geçemediği yerden edep dışı bir hareket yapmış olur. İnsan... Bu hata bir cezayı müstelzim olmadığından ancak namaz bozulur. İadesi icap eder. Hatta imamla namaz kılarken aşikâr okumalarda  imamın yanlış okuması veya unutması halinde arkadan cemaat içinden söylemek de caiz değildir. İmam bu gibi hallerde hemen rukua varmak için (ALLAHU EKBER) der. Namaza devam eder. Efendim söylenir diye islami kitaplarda kayıt var, diyeceksiniz...Bunu bizde biliyoruz amma... Söylenmez efendim işte o kadar...Siz isterseniz söylersiniz. Hak önünde miraca kabul edilen bir müminin gayet edepli olması meselesidir. Bu münakaşa olur olmaz meselesi değildir.Daha biraz işi derinleştirirsek o zaman namaz bile kılamazsın...

Namazlar oluyor olmuyor diye de bir şey söylemiyoruz.Hakiki miraç olan namazı anlatıyoruz.Kıldığımız namazlar, o da gayret edersek ancak tadili erkân olarak ceset namazlarıdır. O da açık söylemek lazımsa bir abdest alıp yatıp kalkıyoruz o kadar... Kabul oluyor mu, olmuyor mu hakkında söz söylemek yetki ve kudretimiz de yoktur. Zira, bidat, münakaşayı öğrenmedik...Bilmeyiz’de... Ya dikkat edersin. Yahut bildiğin gibi hareket edersin.Tepişmeden birşey çıkmaz. Biz derin durgun sular gibiyiz...Mülayim, halim, sessiz, namsız, nişansız, rütbesiz, makamsız birkuluz... Kaynarsak dibten kaynarız. Bir damlamız buhar olursa gemileri yürütürüz. Bir damlamız donarsa koskoca kayayı çatlatırız...

"SAKIN ŞAHSI HALİMİN GAZABINDAN, ZİRA YUMUŞAK HUYLU ATIN ÇlFTESl PEKTİR".Resulü Ekrem bir gün ashabına namaz kıldırıyordu. Okuduğu sürenin bir âyetini terketmişti.Namazdan sonra cemaata sordu: Ben ne okudum. Cemaat sustu.UBEYYE Radiyallahu anh. Falanı okudun, falanı terkettin ya Resullah,dedi.Resulü Ekrem : Namaza gelip saflarını tamamlayıp peygamberi arasında bulunan kavimlere ne oldu. Hangi sürenin okunduğunu bilmiyorlar. Dikkatli olun israil oğullarına ve onların yoluna sapmayınız...

Allah Musa'ya bildirdi :Huzura varıyorlar bedenleriyle lisanlarını bana veriyorlar. Ve fakat kalpleriyle uzaklaşıyorlar. Yaptıklarının nasıl olduğunu bilsinler...

(SABAH AKŞAM, YATSI) FARZLARINDA KIRAAT CEHRİDİR yani aşikar okunur. Diğer öğle ve ikindi namazlarında gizlidir. Niçin Sebepsiz değildir. Sebebini söyledim. Bu namazlarda da cehri idi. Fakat Resulü Ekrem, öğle ile vusta namazını yani ikindini hakiki olarak sonraları emretmiştir. Sünnetlerde imam meselesi mevzuu bahis olmadığından her şahsın kendine aidiyeti itibariyle okuma hakkıdır. Namaz; Azizler: İdman değildir. Yatmak kalkmak hiç değildir. Emrolundu diye yapıyorum deme... Resulü Ekremin arkasından miraca gitmek hakka kavuşmak zevk ve neş'esine varmak için kılıyorum demelidir.Cennete gireceğim hülyaları, cehennem azabından korkma endişeleriyle kılınan namaz ne miraçtır, ne namazdır, o idman bile değildir, ismi de yoktur...

Kötü bir harekette ister namaz içinde olsun. Geçmiş namaz, oruçlar ibadetler sarsılır.Bütün haramlarda yapılan ibadetler sarsılır. Bu halde olanlar ibadetlerini  bile tekrar kaza edemezler.Haram yemek ne suretle olursa olsun... Gıybet, iftira, yetim malı yemek... Bu hallerde insanın geçmiş namazları ve oruçları ve ibadetleri sarsılır, bozulur. Bazı hallerde bunları insan kaza bile edemez...Çok dikkatli olmak lâzımdır. Sünneti Resulden ayrılmak derece derece, harama doğru gider. Haram para ile veya mübadele ile alınmış bir gömlek, yani vücude değen gömlek veya iç çamaşırı (40) gün namazın kabulünü ref eder.Ondan sonra ne olur, (40) gün bilâ özür namaz kılmıyan küf/re girer.Küfür de olanın namazı kabul olunmaz.

"NAMAZ GİDİNCE DİN VE İSLAM YOKTUR. VE BİZİMLE KÂFİR VE MÜŞRİKLER ARASINDAKİ FARK NAMAZI TERKTİR) Hadis.

Allaha ye peygambere şek şüphesiz inanan kimse emirleri yapmaz,yasakları terk etmezse o kimse islâm değildir.Bizden bildirmek, sizden düşünmek gerek, Allah hakkı için söylediklerimiz de doğrudur. Sözlerimizin hepsi 5 vakit namazı kılanlara aittir. Yalan bilmeyen, dedikodu yapmıyan, gıybet etmiyen, midesinde haram bulunmıyan Allah Resulünün emirlerini yapan kullara söylüyorum. Namaz kılmıyanlara sözümüz yoktur.  Onları tenkit etmiyoruz. Hakir görmüyoruz. Buna hak ve selâhiyetimiz yok.  Hakkın yarattığı insanlardaki süslerin, hakkın verdiği güzelliklerin,nasıl ortaya çıkacağı ve yarın hakkın huzurunda utanmamamız ve rizasma kavuşmak için yolları haykırıyoruz. İnsanın bir beşeri ve bir de ilâhi tarafı vardır. Beşeri tarafını tamamiyle silip, ilâhi tarafı ile görünmek hünerine vasıl olursa insan, o insana MUTASAVVIF ismi verilebilir. Bu alimvelidir. TASAVVUF'DA onun yaşadığı haldir. Bu hal lafla, kitapla anlatılamaz.Nebilik Resulüllahın dünya hayatındaki tavrı, ruhu mübarekleri cesedi muallalarında bulunduğu zaman... Resulullah âlemi mânaya teşrif ettikten sonra, Nebilik velayet makamına izin ile çevrilmiştir, işte bu makamı işgal eden (VELİ) dir...

Namaz: Miraçta doğrudan doğruya Resule emrolunmuştur. Sonra âyet ile tekit edilmiştir. Hicretten 13 ay evvel.

Abdest: Abdest Medinede âyet ile emrolunmuştur. Gusul: Resulü Ekrem abdest emrolunmadan evvel namazdan evvel  ellerini yıkar, ağzını yıkardı. Eski peygamberler böyle yapardı. Buyurmuştur. Buna ittibaen misvak kullanmak sonradan kendilerine farz olmuştur. Bu bir nevi eski peygamberlerin fiillerini tasdik demektir.

Cenaze Namazı: Cenaze namazı Medine'de meşru olmuştur. 9 uncu Hicri senesinde, farzı kifayedir. Ayet olmadığı halde niçin farzdır ve niçin kifayedir. Bu ne demektir?

Teyemmüm: Hepsi islâm dininde vardır. Diğer dinlerin hiç birinde bunlar yoktur. Diğer peygamberlerin haberleri hep : Tek tanrının kullarısınız.

İnsanlar kardeştir.

Birbirinizi seviniz.

Çalışınız.

Fenalık yapmayınız.

Yalan söylemeyiniz.

Selât onlarda dua idi.

 

Hatta Resulü Ekremin peygamberlik gelmeden gusul yaptı mı, varmıydı bilmiyoruz. Uydurma rivayetlerin kıymeti yoktur. Allahın yanında sizin kıymetinizi aramayın... Allahın sizin yanınızdaki kıymetini ölçün... O zaman kendi kıymetinizi anlarsınız... Allah tan ayrılmayan insanın fotoğrafını kudret makinası çekmiştir. Arşda onu seyretmeye gayret et... Arşın penceresi kalbin gönül kısmındadır. O aralıktan bakmaya çalış... Tevhide girmeye savaş. Ama çok güçtür. Tevhid, bire girip kaybolmadır. Vahidde ahadı bulmadır. Görüneni görmede hüner yoktur. Görülemeyeni görmede hüner vardır.

Görülemeyen alemin maddi âlemdeki, eşyada tel tel titreşimlerini ve işaretlerini sezenlere selâm olsun... Dışa ehemmiyet verip yürüyenler birşeylerini bilerek veya bilmeyerek gizlemek için uğraşanlar. Bu iç ve dış dengesini muhafaza etmek isterseniz hiç olmazsa dürbün ile içinizi seyrediniz. Buna muvaffak olursanız dürbünü atınız...

Mahmut Sebuktekin Bastami'nin mezarını ziyarete gitmiş... mezar başında bir derviş görmüş...

— Dervişe Bastami ne söylemiştir.

— Derviş "Beni göreni cehennem ateşi yakmaz" demiştir. Sultanım...

Sebuktekin bu söz doğru değildir. Çünki Ebucehil Peygamberi gördüğü halde cehenneme yuvarlandı... Bastami bu sözü nasıl söyler...Derviş : Gözlerini tavazu ile yere eğerek: Evet sultanım doğrudur.Ebucehil Peygamberi Abdülmuttalibin yetimi olarak gördü. Peygamber olarak görseydi akibeti böyle olmazdı...

Gönlü derin bilgi kapılarına açık insanlara söylüyoruz, bunları maddi ölçülerle ölçmek mümkün değildir. Bunları kurcalamak bir çocuğun oyuncağını bozduğu gibi, kurcalamak olur ki, bunun sonu ifade ve anlamdan yoksun olmağa kişiyi götürür.İç âlemini maddeye sığdırmaya çabalamak doğru değildir.Bu hal el ile tutulamayan hava gibi lüzumlu ve insan gönlüne lazım birşeyin kaybolduğunun delilidir. Görmez misin "işitmez misin demiyoruz dikkat et" görmek ve işitmek arasında fark var. Biz birşey söylüyoruz nedenini düşün hele. Hep içeriden üfülerken ses çıkaran hem de içe çekme olmadan. Kamıştan çıkan nağmeleri... Gaflet ve Allah'tan uzak kalma şemsiyesini faşından kaldır... insan Allah'ın yanındaki  kıymetini kafiyen aramamalıdır. Allah'ın sizin yanınızdaki kıymetini ölçün. O zaman kendi insan kıymetinizi anlarsınız...

Dr. Münir Derman

NOT: Yukarıdaki yazı Münir Derman’ın  “ALLAH DOSTU DER Kİ...YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ YAZILACAK SIRLARIN SONU ” isimli eserinden alınmıştır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Duyurularımız
 

DUYURU PANOMUZ


YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ!
ferdicoker

Reklam
 
saat
 Bismillahirrahmanirrahim.com

Hava Durumu
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
online
 
 
bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=