Bismillahirrahmanirrahim
   
 
  Ad kavmi ve irem şehri

6 Efendinin Ad'a ne yaptığını görmedin mi?

7 Yüksek sütunların sahibi İrem'e

8 Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

89 Fecr Suresi 68

Ad toplumundan Kuran'da birçok yerde bahsedilir. Hud Peygamber, Ad toplumuna gönderilmiş ve onları, Allah'a ortaklar koşmamaya davet etmiştir. Ad toplumu, Hud Peygamberin bu uyarılarına rağmen Allah'a ortak koşmaya ve zalimliklerine devam etmiştir. Nihayet çok güzel, yüksek sütunlarla inşa edilmiş İrem şehrinde yaşayan Ad toplumu, bir kasırga sonucunda yok olmuştur.

1990'lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguyu "Muhteşem Arap Şehri Bulundu", "Efsanevi Arap Şehri Bulundu" başlıklarıyla verdiler. Bu ilginç arkeolojik bulguyu daha çekici hale getiren özelliği, isminin Kuran'da anılıyor olmasıdır. Bu buluş Ad toplumunu bir efsane olarak görenleri ve bu toplumun hiçbir zaman bulunamayacağını düşünenleri hüsrana uğratmıştır.

Kuran'ın bahsettiği şehri amatör bir arkeolog olan Nicholas Clapp buldu. Clapp yazılı kaynaklardan yola çıkarak bu kayıp şehri bulmaya karar verdi. Bu şehrin varlığını kanıtlamak için uzun bir uğraştan sonra NASA'yı ikna etti ve bölgenin resimlerinin uydu aracılığıyla çekilmesini sağladı. Uydudan çekilen yollar Clapp'ın bu şehri bulmasını sağladı.

Yıkıntılar ilk olarak ortaya çıkarıldığı andan itibaren bu yıkık şehrin Kuran'da bahsedilen Ad toplumuna ait olduğuna kanaat getirildi. Kazıda ortaya çıkarılan yapılar arasında Kuran'da varlığına dikkat çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı yürüten araştırma ekibinden Dr. Zarins bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan farklı kılan şeyin yüksek sütunlar olduğunu ve dolayısıyla bu şehrin Kuran'da bahsedilen İrem şehri olduğunu söylemektedir. Kuran'ın Ad toplumunun yok edilişi ile ilgili diğer söyledikleri de arkeolojik bulgularla uyum içindedir.

AD'IN YOK EDİLİŞİ

Ad'a gelince; onlar da uğultulu, azgın bir kasırga ile yok edildiler.

69 Hakka Suresi 6

Nihayet onu vadilerine doğru yönelmiş olarak gelen bir bulut şeklinde gördüklerinde: "Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur" dediler. Hayır, o, kendisi için acele ettiğiniz şeydir. Bir rüzgar ki içinde acıklı bir azap vardır.

46 Ahkaf Suresi 24

Ad toplumu kendilerine azap getirecek bulutu gördüğünde bunun bir yağmur bulutu olduğunu sanmıştı. çöldeki kumları kaldırarak gelen bir kasırga uzaktan yağmur bulutuna benzer. Ad toplumunun doğal bir afetle yok olduğu, Kuran'ın tüm ayetlerinden bellidir. Doğal afetlerden volkanik patlama, sel felaketi gibi hiçbir felaket ne Kuran'da anlatılan Ad toplumuna, ne de bahsettiğimiz arkeolojik çalışmada bulunan şehre uymaktadır. Oysa çöldeki kumları kaldırarak gelen bir kasırga, bulgularla uyum içindedir. Kum fırtınasının ilk işareti, kuvvetli rüzgarla savrulan ve yükselmekte olan akımlarla yüzlerce metre yükseğe çıkan kumla dolu bir buluttur. Nitekim ayette de Ad toplumunun bu bulutu farkettiği fakat yağmur bulutu sandıkları söylenir.

 

Ad kavminin kalıntıları 12 metre kumun altından çıkarıldı

Ad toplumunun kalıntısı olduğu ileri sürülen şehir metrelerce kalınlıktaki bir kum tabakasının altından çıkarılmıştır. Bu kumların kalınlığı 12 metredir. Ad toplumunun bir kum fırtınası ile toprağa gömüldüğünün en önemli delili ise Kuran'da Ad toplumunun yerini belirtmek için kum tepelerine işaret edilmesidir. Ayet şöyledir:

Ad'ın kardeşini hatırla. Ondan önce de, sonra da birçok uyarıcılar gelip geçmişti. Hani O, kum tepelerindeki toplumunu "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkmaktayım." diye uyarmıştı.

46 Ahkaf Suresi 21

"Kum tepeleri" diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası "ahkaf"tır. Bu kelime Arapça "kum tepesi" anlamına gelen "hikf" kelimesinin çoğuludur. Bazıları bu kelimenin Ad toplumunun yaşadığı bölgenin özel ismi olduğunu söyleyerek kelimeyi "Ahkaf" diye aynen çevirmeden yazmaktadırlar. Eğer bu doğru ise; bu kelimenin kum tepeleri anlamına geldiği ve bu yerin kum tepeleriyle dolu olması yüzünden bu isme kavuştuğu gerçeği değişmez.

Sonuç olarak tarihsel ve arkeolojik bulgular Kuran'da bahsi geçen Ad kavminin, yüksek sütunlu İrem şehrinin anlatımlarıyla örtüşmektedir. Yapılan araştırmalar ile bu toplumun kumların altından çıkartılması çok yenidir. Kuran, yok edilen toplumlarda bizim için deliller olduğunu söylemekte, arkeoloji bir bilim olarak geliştikçe ve bize yeni bulgular verdikçe bulunanlar ise Kuran'ın dediği delilleri çoğaltmakta, ibret tablolarını gözlerimizin önüne sermektedir.

15 Ad'a gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve dediler ki: "Bizden daha güçlü kim var?" Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? Bunlar bizim delillerimizi inkâr ediyorlardı.

16 Nihayet onlara dünya hayatında aşağılayıcı azabı tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine sert bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha rezil edicidir ve onlara yardım edilmeyecektir.

41 Fussilet Suresi 15-16


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Duyurularımız
 

DUYURU PANOMUZ


YORUMLARINIZI BEKLİYORUZ!
ferdicoker

Reklam
 
saat
 Bismillahirrahmanirrahim.com

Hava Durumu
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
online
 
 
bugün 4 ziyaretçi (70 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=